S.C. TIMGAZ S.A. Buzias este societate comercială pe actiuni cu capital majoritar privat, având ca obiecte principale de activitate distributia si furnizarea gazelor naturale si prestarea de servicii – lucrări de instalatii tehnico-sanitare, cu accent pe cele aferente domeniului gazelor naturale.
             Distributia si furnizarea gazelor naturale se realizează conform celor două contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei si Comertului si cu autoritătile locale, aria teritorială acoperită fiind formată din orasul Buzias si comuna Sânmihaiul Român (aflate la distante de 30 km., respectiv 5 km. fată de municipiul Timisoara). Societatea detine licentele si autorizatiile necesare desfăsurării tuturor activitătilor conform reglementărilor legale.
              Societatea este certificată si aplică Sistemul de management al calitătii si mediului conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 si 14001:2005.
               Începând cu anul înfiintării – 2000, si până acum, societatea a avut o evolutie ascendentă, având în continuare perspective certe de dezvoltare, atât prin extinderea ariei geografice acoperite, cât si prin diversificarea produselor si serviciilor oferite clientilor sai.

SC TIMGAZ SA BUZIAS isi propune sa isi mentina si sa isi dezvolte afirmarea ca societate competitiva in domeniul distributiei si furnizarii de gaze naturale atat prin prestarea acestor servicii catre consumatorii din aria sa geografica de activitate cat si prin atragerea unor noi consumatori eligibili, si sa dezvolte activitatea de executie a sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale. Toate activitatile societatii sunt organizate si se realizeaza tinand cont de impacturile lor potentiale de mediu (poluarea aerului, solului si consumul de resurse), cat si riscurile privind sanatatea si securitatea in propriile activitati si ulterior in exploatarea sistemului de distributie si in activitatea de furnizare gaze naturale.
De asemenea, societatea isi propune sa dezvolte continuu activitatea de proiectare si executie a sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, si activitatea de autorizare pentru functionare si service a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi (centrale termice etc.).
Prin preocuparile si prin activitatile sale curente, conducerea organizatiei urmareste crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic si de siguranta, considerand satisfacerea deplina a cerintelor clientilor si salariatilor, profitabilitatea si protectia mediului inconjurator, a lucratorilor si a utilizatorilor ca baza pentru o dezvoltare durabila. Fata de public, organizatia are maxima disponibilitate privind informatiile legate de aspectele si impacturile de mediu asociate acestora si cele referitoare la siguranta in exploatare.
SC TIMGAZ SA BUZIAS implementeaza si dezvolta un Sistem integrat de management al calitatii, mediului si SSO, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, aplicand principiile managementului calitatii, mediului si SSO, si fiind permanent angajata in indeplinirea obiective strategice:
- Orientarea spre satisfacerea clientilor si a celorlalte parti interesate
- Asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfasurarea corespunzatoare si in siguranta a tuturor proceselor si asigurarea tuturor resurselor materiale si umane necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, prevenirea poluarii si eliminarea riscurilor privind sanatatea si securitatea tuturor partilor implicate.
- Implicarea constienta si motivata a intregului personal, consultarea permanenta;
- Stabilirea proceselor si responsabilitatilor necesare pentru indeplinirea obiectivelor si politicilor sale in domeniul calitatii, mediului si SSO si analiza permanenta a acestora;
- Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite si a performantelor de mediu si SSO;
- Imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului integrat de management calitate – mediu – SSO;
- Conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile specifice domeniului sau de activitate;
- Diminuarea impacturilor de mediu generate de activitatile si procesele desfasurate in cadrul organizatiei, prin monitorizare acestora si implementarea masurilor de reducere si eliminare a riscurilor;
- Prevenirea poluarii si reducerea consumului de resurse o data cu eliminarea incidentelor;
- Prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor profesionale.
Managementul societatii stabileste periodic obiective specifice, masurabile si in concordanta cu prezenta declaratie de politica si cu specificul activitatilor prevazute pentru intervalul de timp avut in vedere.
Imbunatatirea continua a intregii noastre activitati este fundamentata pe implicarea constienta si motivata a intregului personal si consultare permanenta. Toti angajatii nostri sunt instruiti si au competenta necesara realizarii de lucrari conforme cu cerintele calitatii, mediului si SSO in domeniul lor de activitate, si luam masuri continue pentru perfectionarea profesionala a acestora.
Pentru a realiza activitati performante si eficiente asiguram resursele necesare, planificam si tinem sub control toate procesele de realizare a produsului, precum si cele de management si procesele suport, asigurand conditiile necesare imbunatatirii continue a calitatii serviciilor prestate, mentinand si intensificand astfel increderea clientilor nostri fata de societate in ansamblul ei.
De asemenea, ne angajam sa satisfacem pe deplin cerintele legale, reglementarile specifice si alte cerinte ale partilor interesate, aplicabile atat produselor noastre cat si aspectelor de mediu si riscurilor asociate activitatilor proprii si urmarim alinierea la prevederile Directivelor Europene dupa caz aplicabile activitatilor noastre.
Sistemul integrat de management este monitorizat prin audituri interne si analizat periodic de managementul de varf, pentru a se asigura respectarea principiilor adoptate si realizarea obiectivelor propuse.
Prezenta politica de management al calitatii, mediului si SSO este disponibila publicului prin afisarea sa la sediul si punctele de lucru ale organizatiei si pe pagina de internet a societatii, este comunicata celor ce lucreaza cu sau in numele organizatiei odata cu semnarea contractelor si este analizata permanent de managementul pentru verificarea adecvarii cu cerintele. Comunicarea aspectelor si impacturilor semnificative de mediu (cauzate in special de situatii de urgenta) se va face catre partile interesate care pot fi afectate de acestea.

Prezentare
Politica Calitate-Mediu-SSO
Licente si autorizatii
timgaz001006.jpg
POLITICA S.C. TIMGAZ S.A. BUZIAS IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI
PREZENTARE
timgaz001005.gif timgaz001005.gif timgaz001005.gif timgaz001005.gif
Despre noi
Info consumatori
Acces la SD
Contact
timgaz001005.gif
Preturi si tarife
Distributie si furnizare gaze naturale
Lucrari de constructii - instalatii in domeniul gazelor naturale
Puteri calorifice superioare
gaze naturale
Meteoromania
Accuweather
vremea.jpg
INFORMATII
IMPORTANTE,
NOUTATI
Date meteo
Va oferim servicii de verificare/autorizare pentru functionare centrale termice, convectoare, instanturi ACM
timgaz001001.gif
Eficienta energetica
OFERTA PRET FURNIZARE GAZE NATURALE -
CONSUMATORI NONCASNICI
CONDITII GENERALE DE FURNIZARE GAZE NATURALE
OFERTA PRET FURNIZARE GAZE NATURALE -
CONSUMATORI CASNICI
Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. TIMGAZ S.A., aprobate prin ordinul ANRE nr.149 din 19 iulie 2018
Consumatori casnici:
 B1 - cu un consum anual de pâna la 23,25 MWh
       147,11
 B2 - cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh
        145,67
B1 - cu un consum anual de pâna la 23,25 MWh      46,74
B2 - cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh     45,30
B3 - cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh     44,02
B4 - cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh     41,45
Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. TIMGAZ S.A. aprobate prin ordinul ANRE nr.119 din 19 iulie 2018
B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie
Clientii casnici care si-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revina la furnizarea reglementata