Ordonanta nr.22 / 2008 - eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 - LEGEA GAZELOR
Ordin 86 / 2009 - Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale
Ordin 47 /2007-Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale
Ordin 56 /2008- aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Ordin 62 /2008 -privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania
ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala īn perioada sezonului rece
Regulamentul de racordare la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ord.ANRE 32/2017, cu modificarile ulterioare
Ordin 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pt activitatea de furnizare a gazelor naturale
Ordin 62 / 2015 - Aprobarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale
Ordin 56 /2007-Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si in domeniul gazelor naturale
Ordin nr. 35 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei
ORDIN nr. 1.007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de īncalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW", PT C2-2010 "Arzatoare cu combustibili gazosi
si lichizi" si PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de
ardere aferente cazanelor"
Ordin M.I.R. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor, amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
ORDIN nr. 125 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate īn Romānia
ORDIN nr. 115 din 29 iulie 2008 pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate īn Romānia
ORDIN nr. 89 din 10 mai 2018 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Ordin 47 /2008-Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale
Ordin nr. 89 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale
ORDIN nr. 32 din 30 august 2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea īn functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
ORDIN nr. 34 din 31 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale
Ordin nr. 83 din 10 septembrie 2014 - modificarea Ordinului nr. 89 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale
ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor final
ORDIN nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali
ORDIN nr. 84 din 24 iunie 2019 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea TIMGAZ - S.A.
ORDIN nr. 149 din 29 iunie 2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat realizata de Societatea TIMGAZ - S.A.