timgaz001005.gif timgaz004004.jpg
Info consumatori
Acces la SD
Contact
Va oferim un ghid care va va explica si va va ajuta sa parcurgeti toate etapele prin care veti trece daca doriti sa deveniti clientul nostru :

Conform legilor in vigoare, prima etapa este acordarea si realizarea accesului la sistemul de distributie gaze naturale ceea ce inseamna ca societatea noastra va analiza ce cantitate de gaz aveti nevoie si in ce conditii tehnice, si daca raspunsul este favorabil se va angaja sa va construiasca bransamentul si sa monteze regulatorul si contorul, si deasemenea sa va asigure continuu alimentarea cu gaz in conditii de siguranta.
Bransamentul este format dintr-o conducta, robineti si alte piese care fac legatura intre conducta principala de pe strada si instalatia de utilizare a gazului din interiorul casei dvs. Intre bransament si instalatia din casa se monteaza un regulator de presiune si un contor de gaz (care formeaza un post de reglare-masurare inchis intr-o firida metalica). Locul in care se termina bransamentul si se monteaza postul de reglare-masurare este obligatoriu la limita proprietatii dvs. (gard, peretele casei etc.).

A doua etapa este construirea unei instalatii de utilizare in interiorul casei, care va aduce gazul la aparatele consumatoare. Este obligatoriu ca toate lucrarile - proiectarea si constructia instalatiei sa fie facute de firme autorizate. Deasemenea, centralele termice, convectoarele si instanturile de apa calda pot fi puse in functiune numai de firme autorizate ISCIR.

A treia etapa este incheierea cu societatea noastra a unui contract de furnizare a gazelor naturale, atunci cand instalatia interioara va fi terminata si verificata, dupa care vom pune in functiune instalatia si aparatele consumatoare tip aragaz.

Racordarea la sistemul de distributie gaze naturale se poate face numai dupa ce a fost construita conducta stradala.

Primul pas este sa depuneti o cerere tip, pe care o veti primi de la noi, la care anexati o copie dupa buletinul de identitate, si dupa caz : daca sunteti proprietarul imobilului un act doveditor al proprietatii (extras de carte funciara valabil, contract de vanzare-cumparare etc.); daca nu sunteti proprietar acordul proprietarului ca dvs. sa fiti titularul racordului la reteaua de gaz si acte doveditoare ale proprietatii acestuia asupra imobilului. In cerere va rugam sa treceti toate aparatele consumatoare (aragaze, centrale, convectoare, sobe, instanturi de apa calda etc.) pe care doriti sa le montati, chiar daca unele nu vor fi puse in functiune imediat, ca sa putem calcula corect debitul de gaz necesar. Daca doriti sa legati instalatia de utilizare la un bransament care exista deja (in cazul caselor la un vecin, in cel al blocurilor la instalatia comuna) trebuie sa ne aduceti acordul scris al titularului acestui bransament, si sa-i achitati acestuia, dupa cum va intelegeti, o partea din valoarea bransamentului.
Cand depuneti cererea trebuie sa ne achitati o taxa de 12,40 lei pentru prelucrarea acesteia.
Personalul nostru va face o schita si toate calculele tehnice necesare si va va emite un acord de acces la sistemul de distributie. Dupa ce primiti acest acord, trebuie sa depuneti cererea de racordare la retea, la care anexati actele actualizate (daca este cazul), depuse si la prima cerere, plus un plan de situatie sau o schita la scara 1:500.
Urmatorul pas este incheierea cu societatea noastra a unui contract de acces la sistemul de distributie. Lucrarile prevazute in contract sunt : proiectare si avizare, executia bransamentului si executia postului de reglare-masurare. Prin contract se stabilesc termenele de executie si valoarea tuturor lucrarilor care se executa, modalitatea de plata (integrala sau esalonata) si termenele de plata. Proiectarea bransamentului si obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare este in sarcina noastra, ca si realizarea efectiva a acestuia. In cazul unui bransament deja existent se exclude partea de obtinere a avizelor si autorizatiilor si cea de executie a acestuia. La contract este atasat calculul detaliat al valorilor, care se face conform taxelor stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale. Lucrarile efective pentru bransamente noi pot fi incepute numai dupa ce obtinem autorizatia de construire de la primaria localitaii in care este situat locul de consum. Proprietarul bransamentului si al postului de reglare-masurare este societatea noastra, care va asigura tot timpul verificarea si intretinerea acestora.

Dupa realizarea si punerea in functiune a bransamentului, urmeaza ca dvs. sa proiectati si sa construiti, cu societatea noastra sau cu alta firma autorizata, instalatia interioara de utilizare.
Conform legii, proiectul lucrarii trebuie avizat obligatoriu de un verificator de proiecte, si de asemenea instalatia de utilizare va fi pusa in functiune cu participarea unui delegat al societatii noastre.

Societatea noastra va ofera serviciul de constructie a instalatiei, impreuna cu intermedierea proiectarii lucrarii, care va fi facuta de catre o firma specializata aleasa de noi pe baza experientei si vechimii in domeniu.
In cazul in care doriti sa beneficiati de acest serviciu, veti incheia doua contracte separate un contract de proiectare cu firma de proiectare si unul de prestari servicii in constructii cu societatea noastra, care va fi semnat de dvs. numai daca veti accepta devizul-oferta pe care il calculam dupa datele cuprinse in proiectul
instalatiei. De asemenea, la terminarea lucrarii vom reface calculul devizului conform pieselor si materialelor utilizate efectiv si confirmate de comun acord cu dvs.

Dupa terminarea instalatiei si receptia tehnica a acesteia, urmeaza sa incheiati cu noi contractul de furnizare a gazelor naturale si sa punem in functiune instalatia si aparatele consumatoare care nu sunt supuse reglemtarilor ISCIR. In functie de marimea instalatiei si de tipul si numarul aparatelor consumatoare, urmeaza sa achitati taxele de punere in functiune corespunzatoare.
Deoarece instalatia de utilizare a gazelor naturale este proprietatea dvs., intretinerea, reparatiile si verificarile periodice reglementate care vor fi executate in viitor vor fi achitate de dvs.
timgaz004003.jpg
Preturi si tarife
Distributie si furnizare gaze naturale
Lucrari de constructii - instalatii in domeniul gazelor naturale
Puteri calorifice superioare
gaze naturale
SC TIMGAZ SA BUZIAS
Meteoromania
Accuweather
vremea.jpg
Date meteo
timgaz001001.gif
Eficienta energetica