timgaz001005.gif timgaz001005.gif timgaz001005.gif timgaz001005.gif
Despre noi
Info consumatori
Acces la SD
Contact
timgaz001005.gif
Preturi si tarife
Distributie si furnizare gaze naturale
Lucrari de constructii - instalatii in domeniul gazelor naturale
Puteri calorifice superioare
gaze naturale
SC TIMGAZ SA BUZIAS
Meteoromania
Accuweather
vremea.jpg
Date meteo
timgaz001001.gif
Eficienta energetica
Informatii privind Eficienta Energetica
Informatii specifice si resurse pentru consiliere privind eficientizarea energetica a consumurilor dumneavoastra:

Cadrul legislativ privind eficienta energetica a fost stabilit prin adoptarea Legii 121/2014 privind eficienta energetica, precum si a Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata. In acest sens:

Prin Legea 121/2014 a fost stabilit cadrul legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale īn domeniul eficientei energetice īn vederea atingerii obiectivului national de crestere a eficientei energetice:
.......................
   Art. 2. Politica de eficienta energetica
    (1) Īmbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
    (2) Politica nationala de eficienta energetica este parte integranta a politicii energetice a statului si urmareste:
    a) eliminarea barierelor īn calea promovarii eficientei energetice;
    b) promovarea mecanismelor de eficienta energetica si a instrumentelor financiare pentru economia de energie;
    c) educarea si constientizarea consumatorilor finali asupra importantei si beneficiilor aplicarii masurilor de īmbunatatire a eficientei energetice;
    d) cooperarea dintre consumatorii finali, producatorii, furnizorii, distribuitorii de energie si organismele publice īn vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica nationala de eficienta energetica;
    e) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative īn domeniul utilizarii eficiente a energiei.
    (3) Politica nationala de eficienta energetica defineste obiectivele privind īmbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de īmbunatatire a eficientei energetice aferente, īn toate sectoarele economiei nationale, cu referiri speciale privind:
    a) introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;
    b) promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;
    c) reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;
    d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
    e) acordarea de stimulente financiare si fiscale, īn conditiile legii;
    f) dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

 Prin legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor au fost stabilite conditii cu privire la:
...............
    Art. 2
    a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
    b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi si la noile unitati ale acestora;
    c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, unitatile de cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de renovare majora, precum si īn cazul instalarii/īnlocuirii/modernizarii sistemelor tehnice ale cladirilor;
    c^1) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la elementul/elementele care face/fac parte din anvelopa cladirii si are/au un impact semnificativ asupra performantei energetice a acesteia, īn cazul īn care este/sunt modernizat/modernizate sau īnlocuit/īnlocuite;
    d) certificarea energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
    e) inspectia sistemelor de īncalzire si a sistemelor de climatizare din cladiri;
    f) sistemul de control al certificatelor de performanta energetica, al rapoartelor de audit energetic, precum si al rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirilor.

Documentul final care evidentiaza performanta energetica a unei cladiri 

(ca urmare a auditului energetic) este

Certificatul Energetic al Cladirii

Legislatia completa privind eficienta energetica
Manageri energetici
Auditori persoane juridice
Lista societati prestatoare de servicii energetice agreate
timgaz007001.jpg